สถานคุ้มครองพัฒนาคนพิการ พระประแดง

อังคารที่23 มิถุนายน 2020
สถานคุ้มครองพัฒนาคนพิการ พระประแดง
มีผู้พิการในความดูแล 523 คน
มูลนิธิ True Love โดยความร่วมมือกับ PENTA Prosthetic หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ คนพิการจากประเทศอเมริกา
ร่วมนำสิ่งของที่จำเป็นเพื่อการปกป้อง ผู้พิการ 3รายการ
ประกอบด้วย
-หน้ากากชนิด KN95
จำนวน 1,000ชิ้น
-ถุงมือยางอเนกประสงค์ 300คู่
-ยาแก้ปวด 100แผง
June 23, 2020
True Love Foundation in Corporated with PENTA Prosthetic Corporation, USA(for Disable person) Donate and delivered by True Love Foundation to Disable and Protection Center located at Prapadaeng.
Donated items:
1,000 pcs KN95 face mask
300 pairs All purpose glove
100 packs of paracetamol