สถานคุ้มครองพัฒนาคนพิการ บางประกง

    วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 สถานคุ้มครองพัฒนาคนพิการ บางประกง มีคนพิการในความดูแล 326คน
มูลนิธิ True Love โดยความร่วมือกับ PENTA Prosthetic ประเทศอเมริกา หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ผู้พิการ
นำสิ่งของที่จำเป็นเพื่อการปกป้อง 3รายการ
ประกอบด้วย
-หน้ากากชนิด KN95 จำนวน 500ชิ้น
จากสถานะการณ์โควิด ภาครัฐได้รณรงค์ ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ
เข้ามาขึ้นทะเบียนในที่พักพิง
ขณะนี้มีผู้พิการเข้าใหม่ที่ป่วยด้วยโรควัณโรคเพิ่มจำนวนเข้ามา
หน้ากากส่วนหนึ่งจะจัดสรรเพื่อผู้พิการที่ป่วยด้วยโรค วัณโรค
เพื่อช่วยควบคุมการแพร่เชื้อไปสู่ผู้พิการอื่น รายการของที่มอบให้ในวันนั้นประกอบด้วย
-หน้ากากชนิด KN95 500 ชิ้น
-ถุงมือยางอเนกประสงค์ 300คู่
-ยาแก้ปวด 100แผง
June 25, 2020
True Love Foundation in Corporated with PENTA Prosthetic Corporation (for Disable person) donate and delivered by True Love Foundation, deliver to
Disabled Protection and Development Center, located at Bangpakong
Donate items are :
500 pcs KN95 face mask
COVID-19 situation for TB patient from Government screening for increasing of Terbucolosis infection protection for new admitted disable.
300 pairs All purpose glove
100 packs of paracetamol