แจกถุงยังชีพจากการเลิกจ้าง

โครงการรักจริงจริง
แจกถุงยังชีพถึงผู้เดือดร้อน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19
ในอาชีพ จากการเลิกจ้าง ลดเงินเดือน หยุดงานชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด
ผู้มีจิตอาสา ยังคงมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ
ยืนหยัดเข้าร่วมอาสาในงานรับใช้ ที่หออธิษฐานประเทศไทยเป็นประจำ
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน